НИКОМЕКС д.о.о.

Добредојдовте

Ние сме компанија која повеќе од двеипол децении е активна во сите домени на надворешната трговија.
Претставуваме мост за многу наши домашни компании со светот, а посебно со германското говорно подрачје.
Во нашето портфолио постои богата активност од доменот на извозот, увозот, застапувањето и претставување на странски фирми во Македонија, посредувањето во надворешната трговија како и класичната трговија со одредени стоки на домашниот пазар, но и искуство во организирање на производството за извоз.